سامانه رزرو حج تمتع 1398


راهنمای سامانه رزرو حج تمتع سال 98

جدول زمان بندی ثبت نام در کاروانها بترتیب اولویت


اولویت مشمولین تشرف تاریخ شروع ثبت‌ نام از 10 صبح تاریخ ملاحظات مهم
اولویتهای اصلی اول آندسته از دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا تاریخ 1385/11/30 که قبلا نسبت به تکمیل اطلاعات و دریافت کد رهگیری از سامانه: https://reserve.haj.ir اقدام نموده‌اند 1397/12/10 واجدین شرایط میبایست برای انتخاب کاروان، رزرو و ثبت‌نام اولیه به سامانه: https://reserve.haj.ir مراجعه و پس از آن (حداکثر 72 ساعت) بهمراه مدارک لازم به مدیرکاروان مربوطه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه بموقع رزرو ایشان باطل و ظرفیت خالی کاروان طبق برنامه زمانبندی دراختیار دارندگان سایر اولویتها قرار خواهد گرفت.
اولیت های ذخیره دوم دارندگان قبض ودیعه‌گذاری از تاریخ 1385/12/01 تا تاریخ 1385/12/15 که قبلاً در سامانه: https://reserve.haj.ir با تکمیل و بروزرسانی اطلاعات خود کد رهگیری دریافت نموده‌اند 1397/12/16 اولویت های ذخیره 1 تا 15 اسفند ماه سال 1385 از 10 صبح روز 1397/12/16 برای تکمیل ظرفیت خالی در برخی از شهر و شهرستانها فعال گردیده اند.
در استان آذربایجان شرقی از پنجشنبه 23 اسفند و استانهای خراسان رضوی و اصفهان نیز به منظور تثبیت و فضاسازی لازم برای جذب حداکثری اولویت های اعلامی، اولویت های ذخیره نیمه اول اسفند در دهه دوم فروردین 98 از طریق دفاتر حج و زیارت استان به نحوی مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.
تاکید می گردد ظرفیت خالی در کاروانها صرفا از طریق سامانه قابل رویت و بهره برداری است و طبعا با تکمیل شدن ظرفیت در کاروانهای هر شهرستان امر ثبت نام پایان می پذیرد و نیازی به مراجعه به دفاتر حج و زیارت استانها برای قرار گرفتن در لیست انتظار نمی باشد.
سوم بمنظور فراهم شدن فرصت لازم برای جذب اولویتهای اعلام شده، فعال شدن اولویتهای ذخیره 1385/12/16 تا 1385/12/29 پس از تثبیت ظرفیتهای کاروان برحسب نیاز استان / شهرستان ازدهه دوم فروردین ماه و از طریق دفاتر حج و زیارت استانی اطلاع رسانی خواهد شد

نکات مهم
  1. دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع مربوط به ثبت‌نام عمومی سالهای 1360 و 1363 با مبالغ مختلف 18000، 20000، 25000 و 27000 تومانی می‌بایست قبل از ‌ ثبت‌نام به دفتر حج و زیارت استان مربوطه مراجعه و نسبت به بروزرسانی و یا تبدیل قبض خویش به قبض جدید یک میلیون تومانی (با حفظ سابقه) اقدام نمایند. ضمناً دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری 800000 تومانی مربوط به سالهای 1377 و 1378 نیز با لازم است با مراجعه مستقیم به یکی از شعب بانک ملی می‌بایست با بهره‌مندی از مزایای مالی مربوطه قبوض خود را به قبض ودیعه‌گذاری یک میلیون تومانی تبدیل نمایند. بدیهی است تا این فرآنید طی نشود امکان انجام ثبت‌نام برای دارندگان این گونه قبوض ممکن نخواهد بود.

  2. در صورتیکه اطلاعات قبض ودیعه گذاری زائر دارای مغایرت بانکی باشد و به صورت سیستمی موفق به ثبت نام نگردد لازم است به همراه اصل مدارک به یکی از مدیران کاروانهای شهرستان خود مراجعه تا نسبت به درج اطلاعات وی در سامانه مربوطه بمنظور بررسی وپیگیری سیستمی موضوع ، مراجعه نماید .